Podmínky

 • Inzerce-Aukce.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Roman Sedláček, dále jen Provozovatel nebo správce. Inzerce-Aukce.cz umožňuje tedy bezplatně vyhledávat a zveřejňovat tyto nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelem služeb serveru je každá osoba, která server používá, při využívání služeb tohoto serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby serveru.

 

 • Podmínky pro vstup : Pro využívání služeb našeho serveru je podmínkou přistoupení uživatele k podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným podmínkám. Přistoupením k podmínkám uživatel přistupuje k těmto podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

 

 • Dodržujte zákony a slušnost. Vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České Republiky, to je samozřejmě naším prvním pravidlem, jako je slušnost a dodržování zákonů.

 

 • Zákaz konkurence: Je zakázáno dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako Inzerce-Aukce.cz , vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby

 

 • Zákaz provizních systémů: Weby nebo služby, které fungují na principu tzv. refferal nebo affiliate programů je u nás zakázáno inzerovat. Tyto služby fungují na získávaní provizí z každého dalšího kterého sami přivedou, což samo o sobě není nic špatné, ale je to ke škodě našich návštěvníků jelikož takové inzeráty neustále zahlcují inzerci odkazy na stejné weby.

 

 • Vystupujte transparentně: Vytváření vícenásobných uživatelských účtů je zakázáno

 

 • Do jedné sekce inzerujte jednu věc pouze jednou : Opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou považujeme za porušení pravidel slušného inzerování a tito uživatelé pokud to budou dělat opakovaně musí počítat s tím, že jim hrozí nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy. Další inzerát který sebevíc přeformulujete bude stále ta samá věc.

 

 • Inzerujte pouze do vhodných sekcí: Vaše inzeráty prosím vkládejte vždy jen do odpovídajících kategorií. Neváhejte nás prosím kontaktovat , pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci. Poradíme, kam Váš inzerát vložit, případně po zralé úvaze vytvoříme sekci novou. Pozor! Odpovídající kategorií se nemyslí kategorie příbuzná ! Např. nabídka na prodej houslí nemá co dělat v sekci zkušebny! Pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá textu inzerátu tak si provozovatel vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie.

 

 • Inzerujte v rozumné míře: Všichni musí respektovat námi stanovené limity , nejenom firmy které také mohou vkládat své inzeráty jelikož server Inzerce-Aukce.cz je určen především pro soukromou inzerci. Od stejného uživatele se nesmí inzerovat několik po sobě jdoucích inzerátů vedoucích ke zbytečnému zahlcování inzerce což si samozřejmě nepřejeme. Narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím pokud bude obcházet tyto limity.

 

 • Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby: Inzerujte pouze konkrétní předmět nebo službu to je u nás dovoleno. Naše bezplatná inzerce je určena k přímému prodeji a nákupu, neslouží tedy k něčí propagaci ( narozdíl od placené reklamy) Ze své nabídky udávejte vždy pouze jednotlivé konkrétní kusy, samozřejmě na konci inzerátu můžete uvést, že toho prodáváte více pokud prodáváte např. odšťavňovače.

 

 • Dbejte pokynů provozovatele webu : Inzeráty které jsou dle jeho názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo jsou jinak nevhodné si provozovatel vyhrazuje právo smazat . Zároveň si vyhrazuje právo na znemožnění přístupu všem uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem, a to například zablokováním IP adresy.

 

 • Zákaz animovaných obrázků: Mnoho uživatelů animace zbytečně obtěžuje a proto je zakázáno vkládat animované GIFy. Animace je vyhrazena pro reklamu, nikoliv pro inzerci.

 

 • Zákaz nevhodných fotografií : U inzerátu umístěné fotografie nesmí být erotického charakteru ( neplatí pro sekci Erotika ) nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmejí být klamavé, urážlivé či výhružné.

 

 • Inzerujte tak, aby se zájemce dozvěděl zásadní informace již na Inzerce-Aukce.cz : Text, který lze vložit k inzerátu je dostatečně dlouhý k vyjádření většiny nabídek a navíc rovněž máte možnost připojit k inzerátu i klikatelný odkaz a proto je zakázáno vkládat inzeráty typu "napište si emailem o více informací". Nebudeme tolerovat maskování podezřelých činností a lákání emailů z lidí.

 

 • Zákaz přímé podnikatelské činnosti : Bez ohledu na to zda svou podnikatelskou činnost provádíte registrovaně, či ne tak uživatelé nesmí propagovat své podnikání. ( Neplatí pro sekci služby a " reklamní inzeráty" - viz.sekce Reklama ) .Např.realitky smí inzerovat pouze konkrétní nemovitost, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované výkupy nebo poptávky. Firma může prodávat své zboží, ale nesmí jej nabízet opakovaně a rovněž se nesmí jednat o nové zboží. Ten kdo opakovaně nabízí nové zboží různých barev a typů bude považován za firmu rovněž. Pro tyto případy nabízme jiný druh zviditelnění na našem serveru.

 

 • Odstranění inzerátu : Pokud bude chtít uživatel svůj inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu , čehož si je plně vědom.

 

 • Odtajnění údajů uživatele : V rámci soudních či správních řízení vedených se správcem, nebo proti správci, tak pokud to bude nezbytné z hlediska dodržení zákona tak je správce oprávněn odtajnit tyto údaje uživatele serveru, aby byla bráněny či chráněny práva správce a rovněž byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů správce, poskytovaných v rámci tohoto serveru nebo třetích osob.

 

 • Podněty a dotazy : Stížnosti, podněty a dotazy týkajících se služeb serveru nebo těchto podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím sekce Kontakt

 

 • Co vše je zakázáno inzerovat na serveru Inzerce-aukce.cz - to platí i pro topované a reklamní inzeráty

 


 

 1. Prášky, léky a různé preparáty jež jsou státem zakázané prodávat a distribuovat - včetně léků na předpis
 2. Prostředky na hubnutí
 3. Prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
 4. Kopírování disket, CD, DVD, letáků, vkládání letáků do obálek a další podvodné systémy
 5. Emailingové systémy a jiné bezpracné výdělky
 6. inzeráty bez zjevného obsahu, tj například " Nabízím brigádui" - více informaci na emailu / telefonu
 7. Pyramidové hry, multilevel systémy a provizní systémy
 8. Opakované inzerce stále stejného nového zboží
 9. Hypotéky, úvěry a půjčky
 10. Erotické inzeráty - neplatí pro sekci Erotika
 11. Firemní činnosti - neplatí pro sekci Služby a také " reklamní inzeráty " - viz sekce - Reklama.
 12. Loga firmy a webové stránky - neplatí pro reklamní inzeráty
 13. Zákaz konkurence
 14. Vkládat do inzerátu HTML značky

 


 

 • Používání služeb: Uživatel kromě případů uvedených v těchto Podmínkách nesmí kopírovat, upravovat, zobrazovat, reprodukovat, provádět, licencovat, provádět, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty, software nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. K jiným účelům. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.

 

 • Souhlas se zasíláním e-mailů: V souvislosti s využíváním služeb Serveru Inzerce-Aukce.cz tímto uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci. Tyto emaily můžou mít reklamní nebo informační charakter a tato aktivita není považována za tzv. spam ze strany Správce. Správci serveru můžete oznámit Váš případný nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů.

 

 

Provozovatel:

Nenese odpovědnost za :

 

 1. Zneužití služeb serveru třetími stranami.
 2. Zneužití dat uvedených uživatelem v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím do systému provozovatele.

 

Provozovatel si Vyhrazuje právo:


 1. Měnit podmínky a služby serveru
 2. Upravovat inzeráty bez upozornění uživatele
 3. Mazat inzeráty, které podle něj nesplňují podmínky inzerce a to bez nároku na vrácení poplatku za nadstandardní služby (např. zvýraznění inzerátu, zveřejnění www.adresy, topování inzerátu )


Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty. ( dodání, původ, kvalitu, zaplacení, odebrání nebo upotřebitelnost nabízených věcí )

 

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a okamžikem zveřejnění na stránkách serveru je tato změna podmínek účiiná a platná. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění podmínek. ( Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb serveru po provedení těchto změn správcem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí )